آرشیو خبر

مهر تاييد شوراي برنامه ريزي هرمزگان بر سند طرح تدقيق مطالعات ICZM
pdf سند طرح تدقيق مطالعات يکپارچه مناطق ساحلي (ICZM) باهدف ايجاد زمينه مناسب براي بهره برداري بهينه از ظرفيت هاي موجود هرمزگان به عنوان بزرگترين استان ساحلي کشور پس از تدوين نهايي، جهت اجرايي شدن به تصويب شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان رسيد.
زمان انتشار خبر: 1398/05/27 - 11:49:29        شماره روزنامه: 3230        تعداد بازدید: 27
نماينده مردم هرمزگان در مجلس: برخي مديران «نميشود» را به زبانشان بستهاند!
pdf نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي گفت: همراهي نمايندگان با مسئولين استان براي گرهگشايي از مشکلات مردم است و در اين زمينه با کسي تعارف نداريم.
زمان انتشار خبر: 1398/05/27 - 11:39:29        شماره روزنامه: 3230        تعداد بازدید: 80
رئيس کل دادگستري هرمزگان:رونق توليد واشتغال جلوي گسترش جرايم را مي گيرد
pdf رئيس کل دادگستري استان هرمزگان گفت: رونق توليد واشتغالزايي کارآمدترين ابزار براي پيشگيري از جرايم است.
زمان انتشار خبر: 1398/05/27 - 11:34:10        شماره روزنامه: 3230        تعداد بازدید: 67
فرمانده نيروي دريايي ارتش:دوره نمايش رياکارانه در خليج فارس به سر رسيد
pdf فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: جبههي مقاومت اسلامي دريايي در حال شکلگيري و انسجام است.
زمان انتشار خبر: 1398/05/26 - 13:09:01        شماره روزنامه: 3229        تعداد بازدید: 85
نماينده هرمزگان در مجلس: مردم هرمزگان در انتظار تحقق وعده هاي مسئولان هستند
pdf نماينده هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تاکنون اينقدر خودرو بي کيفيت از دو کارخانه سايپا و ايرانخودرو توليد شده که ديگر داد همگان بلند شده است، خاطرنشان کرد: عليرغم تمامي سنگ اندازيها و لابي گريها براي حفظ شرايط فعلي، بايد واگذاري سهام اين دو کارخانه توليد خودرو عملي شود.
زمان انتشار خبر: 1398/05/23 - 11:50:04        شماره روزنامه: 3228        تعداد بازدید: 30
استاندار هرمزگان: رسانه ها مي توانند باعث رونق توليد و حمايت از کالاي ايراني باشند
pdf دکتر همتي با بيان اينکه وظيفه خبرنگاران در جنگ اقتصادي بسيار حساس و مهم است، گفت: رسانه ها مي توانند باعث رونق توليد و حمايت از کالاي ايراني مي شود.
زمان انتشار خبر: 1398/05/23 - 10:45:51        شماره روزنامه: 3228        تعداد بازدید: 121
براي حفظ امنيت منطقه نيازي به حضور بيگانگان نداريم
pdf فرمانده منطقه يکم امامت نداجا گفت: جمهوري اسلامي ايران همواره با پيام صلح و دوستي و لزوم امنيت منطقه هميشه سعي کرده بگويد منطقه شرق آسيا و اقيانوس هند منطقه امني بوده و نيازي به حضور بيگانه براي حفظ امنيت در آن نيست.
زمان انتشار خبر: 1398/05/23 - 10:43:22        شماره روزنامه: 3228        تعداد بازدید: 117
نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان: احياي تمدن بزرگ اسلامي با وحدت و همدلي ميسر ميشود
pdf نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان گفت: تمدن نوين اسلامي جز در سايه ايجاد يک امت تشکيل نخواهد شد و کنگره عظيم حج بايد به جايي براي امت سازي تبديل شود.
زمان انتشار خبر: 1398/05/23 - 10:41:46        شماره روزنامه: 3228        تعداد بازدید: 115
فرمانده انتظامي استان هرمزگان: دليل مطالبه بالاي مردمي، وجود امنيت در جامعه است
pdf فرمانده انتظامي استان هرمزگان گفت: همکاري و همراهي خبرنگاران و اصحاب رسانه تضمين کننده موفقيت پليس در انجام ماموريت ها و عامل موثر در بهبود شاخص هاي امنيتي و انتظامي است.
زمان انتشار خبر: 1398/05/22 - 12:09:55        شماره روزنامه: 3227        تعداد بازدید: 127
نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان:هر خانه هرمزگاني بايد به يک کارخانه تبديل شود
pdf نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان با اشاره به اينکه بايد صنايع دستي را به روستاها ببريم و چرخ اقتصاد روستاها را متحول کنيم، اضافه کرد: بايد به جايي برسيم که هر خانه هرمزگاني را به يک کارخانه تبديل کنيم تا چرخ اقتصاد استان از طريق همين خانواده ها بچرخد.
زمان انتشار خبر: 1398/05/22 - 11:44:29        شماره روزنامه: 3227        تعداد بازدید: 34
رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس:انتظار مردم فراتر از توان شو را ست
pdf اگر يکپارچگي مديريت شهري عملي شود بسياري از انتظارت مردم از شورا منطقي خواهد بود
زمان انتشار خبر: 1398/05/19 - 10:01:32        شماره روزنامه: 3226        تعداد بازدید: 156
فرمانده مرزباني استان هرمزگان:کم کاري مسئولان باعث سرريز شدن جرائم به سمت نيروي انتظامي است
pdf فرمانده مرزباني استان هرمزگان گفت: بيش از 17 سازمان بايد در بحث مبارزه با قاچاق بايد همکاري کنند اما متأسفانه اين اتفاق نميافتد و کم کاري آن ها موجب سر ريز شدن جرم به سمت نيروي انتظامي و به دنبال آن نيروهاي مرزباني را درگير مي کند. چشم اميد ما براي اينکه باري از دوش مردم برداريم اهالي رسانه است.
زمان انتشار خبر: 1398/05/19 - 09:53:36        شماره روزنامه: 3226        تعداد بازدید: 158
نماينده ولي فقيه در هرمزگان: برخورد با قاچاق خرد بوميان زيبنده نيست
pdf عبادي زاده:حزبي که زير چتر دولت باشد، حزب نيست و با رفتن دولت تمام مي شود
زمان انتشار خبر: 1398/05/16 - 11:06:59        شماره روزنامه: 3225        تعداد بازدید: 192
فرمانده نيروي دريايي ارتش: خليج فارس أمن است
pdf فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: در ديدار با فرمانده نيروي دريايي روسيه، اولين موافقتنامه نظامي بين مجموعه نيروهاي مسلح ايران به نمايندگي بنده و فرمانده نيروي دريايي روسيه از طرف وزارت دفاع روسيه را امضاء کرديم.
زمان انتشار خبر: 1398/05/16 - 11:06:02        شماره روزنامه: 3225        تعداد بازدید: 175
اصلاح ساختارهاي فسادزا و جرم زا در دستور کار ويژه شوراي پيشگيري از وقوع جرم
pdf رئيسکل دادگستري استان هرمزگان با اعلام اجراي موفق طرح نظام مراقبت اجتماعي دانشآموزان در 147 آموزشگاه در شهرستانهاي بندرعباس، ميناب و قشم از مشارکت بيش از 25 هزار دانشآموز هرمزگاني در فرآيند اجراي اين طرح خبر داد.
زمان انتشار خبر: 1398/05/14 - 09:23:52        شماره روزنامه: 3224        تعداد بازدید: 194
کدام تدبير؛ کدام اميد
pdf تصميم اخير استاندار هرمزگان در تغيير معاونت سياسي فرمانداري شهرستان پارسيان موجب ايجاد نگراني در ميان مردم شهرستان پارسيان شده است.
زمان انتشار خبر: 1398/05/14 - 09:19:46        شماره روزنامه: 3224        تعداد بازدید: 419
استاندار هرمزگان: مديران در جذب سرمايه گذار مبتکر باشند
pdf استاندار هرمزگان گفت: بايد به دنبال استفاده از روش هاي ابتکاري و جذب سرمايهگذاري مردمي و بخش خصوصي جهت رونق اقتصادي باشيم.
زمان انتشار خبر: 1398/05/12 - 10:49:38        شماره روزنامه: 3222        تعداد بازدید: 209
رئيس کل دادگستري استان هرمزگان تأکيد کرد: مقابله با سوداگري از طريق تشديد نظارت ها و ضابطه مند شدن واگذاري ها
pdf رئيس کل دادگستري استان هرمزگان در جريان بازديد از حوزه قضايي کيش بر لزوم ضابطه مند شدن واگذاري ها تأکيد کرد و خاطرنشان کرد: از طريق اعمال نظارت هاي مستمر و هدفمند بر واگذاري ها به بخش خصوصي از ايجاد سوداگري در اين حوزه جلوگيري خواهيم کرد.
زمان انتشار خبر: 1398/05/12 - 10:44:54        شماره روزنامه: 3222        تعداد بازدید: 35
نماينده ولي فقيه و امام جمعه بندرعباس:هيچ عبادتي بالاتر از خدمت به مردم نيست
pdf فرماندار بندرعباس گفت: شهرستان بندرعباس داراي ظرفيت هاي بسياري در زمينه هاي کشاورزي، دامداري، شيلات، تجارت و بازرگاني، گردشگري و غيره است که لازم است شوراها، شهرداران و دهياران اين ظرفيت ها را شناسايي و بهره کافي را از آن ببرند.
زمان انتشار خبر: 1398/05/09 - 11:48:02        شماره روزنامه: 3221        تعداد بازدید: 38
هاشمي تختي: اشتغال از مسير مهارت آموزي محقق مي شود
pdf حسين هاشمي تختي نماينده مردم بندرعباس ،قشم، حاجي آباد ، خمير و ابوموسي در مجلس شوراي اسلامي در جمع کارکنان و مربيان فني و حرفه اي بندرعباس گفت : کار بزرگي بر عهده ي سازمان آموزش فني و حرفه اي هست و بي ترديد اشتغال با مهارت آموزي محقق مي شود.
زمان انتشار خبر: 1398/05/09 - 11:41:44        شماره روزنامه: 3221        تعداد بازدید: 33